Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Korzińskim

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981533
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku
zawisła sprawa z wniosku Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białymstoku sygn. akt II Ns 965/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Korzińskim s. Józefa i Feliksy zmarłym 10.07.2019 r. w Białymstoku, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Białymstoku, ul. Ciepła 21A m. 17. W skład spadku po ww. wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 21A m. 17. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33981533
drukuj ogłoszenie