Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępwoanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Erszkowicz córce Jakuba i Agnieszki

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981661
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

Szczegóły"W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Mateusza Jacka Erszkowicza (sygn. akt I Ns 56/19 ) o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Erszkowicz, córce Jakuba i Agnieszki, zmarłej 14 lipca 2015r w Clifton (USA), ostatnio stale tam zamieszkałej. W skład spadku po w/w wchodzą nieruchomości położone w Sierpcu przy ul Reymonta 33 oraz w Strzegomiu powiat Świdnicki. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku".
33981661
drukuj ogłoszenie