Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6290 zł z tytułu odszkodowania - sygn. akt I Ns 530/19

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981676
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Al. henryka
Ulica
Chrzanów
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygnatura I Ns 530/19
Ogłoszenie:
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 530/19 zezwolił na złożenie przez Gminę Trzebinia do depozytu sądowego kwoty 6.290,00 zł z tytułu odszkodowania, którego obowiązek zapłaty wynika z punktu 3 decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku, znak: AGN.6832.95.2017.PF16 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 6.290,00 złotych za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Chrzanów, położonej w Chrzanowie, obręb Chrzanów, oznaczonej jako działka 3295/5 o pow. 0,0063 ha, powstałą z podziału działki nr 3295/2 o pow. 0,1255 ha, zgodnie z wykazem hipotecznym lwh 2617 gm. kat. Chrzanów stanowiącą własność Marii Majchrzyckiej. W/w kwota zostanie wypłacona temu, kto wylegitymuje się przed sądem, iż przysługiwało mu prawo własności rzeczonej nieruchomości na dzień 5 grudnia 2017 roku lub jego następcom prawnym. Sąd Rejonowy w Chrzanowie wzywa osobę/osoby uprawnione do odbioru depozytu.
33981676
drukuj ogłoszenie