Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach toczy się postępowanie o stwierdzenie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Puławach oznaczonej nr 368/1 i 368/2

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981751
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach, pod sygnaturą akt I Ns 637/17,
toczy się sprawa z wniosku Ireny Chałkowskiej z udziałem Janusza Szóstaka, Joanny Cilak, Barbary Pawłowskiej, Witolda Chmilewskego, Gminy Miasto Puławy, Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Puławach oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów numerem 368/1 i 368/2 (po podziale działki 368/2 3 i 368/4). Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności zaś właściciela bądź następców prawnych pierwotnego właściciela nieruchomości, to jest Jana i Marjannę małżonków Popiołków, Chawę - Fajgę Waldbaum, jej męża Łejbusia Waldbaum, Brandlę z Winerlaków Waldbaumową bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33981751
drukuj ogłoszenie