Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nbycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości - sygn. akt VI Ns 721/16/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33981291
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny
toczy się postępowanie w sprawie o sygn. VI Ns 721/16/S z wniosku Jadwigi Nowak i Mieczysława Nowaka przy uczestnictwie Marii Chwistek, Heleny Kołodziejczyk, Barbary Passerin, Anny Soleckiej, Ireny Podynkiewicz, Józefa Nowaka, Marcina Nowaka, Krystyny Nowak i Małgorzaty Stoch o stwierdzenie nabycia przez Jadwigę Nowak i Mieczysława Nowaka w drodze zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów dla jednostki ewidencyjnej 120608_2 Michałowice, obręb ewidencyjny nr 0005 Masłomiąca numerami działek: 4 o powierzchni 0,38 ha, 6 o powierzchni 0,88 ha i 346 o powierzchni 0,59 ha.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wzywa wszystkich, którzy roszczą prawa do tych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane.
33981291
drukuj ogłoszenie