Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej Owoc Sandomierski zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości

świętokrzyskie, Obrazów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRUPA SADOWNICZA OWOC SANDOMIERSKI SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Grupy Sadowniczej "OWOC SANDOMIERSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy
zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości
w skład którego wchodzą:
- własność nieruchomości położonych w Bilczy 48A (gm.Obrazów), o pow. 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i biurowym o pow.użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow.użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców (prod. soków NFC), o pow.użyt. 3 087,77m2 - KW KI1S/00077298/8, KI1S/00091446/5, KI1S/00091443/4, KI1S/00092998/6.
- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,
- udziały w innych podmiotach,
- prawa ochronne znaków towarowych,
- należności,
z ceną netto nie niższą niż cena wywołania tj. 22 000 000,00 zł.
Oferty - z dopiskiem na kopercie OFERTA - OWOC SANDOMIERSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 28 stycznia 2020r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, na stronie www.owoc-sandomierski.pli w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z warunkami sprzedaży oraz Opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa.
33981982
drukuj ogłoszenie