Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach toczy się sprawa o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli własność nieruchomości położonej w Kolonii Łopatki

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981758
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach, pod sygnaturą akt I Ns 604/18
toczy się sprawa z wniosku Haliny Marii Węgielskiej z udziałem Czesława Węgielskiego, Mariusza Sowińskiego, Jacka Bartłomieja Sarana, Gminy Wąwolnica, Pauliny Mrozek o stwierdzenie, że Halina Maria Węgielska oraz Czesław Węgielski nabyli z mocy samego prawa z dniem 4 listopada 1971 roku prawa własności nieruchomości położonej w Kolonii Łopatki, o powierzchni 0,625 ha - niewydzielonej geodezyjnie części działek nr 37/1 i 37/2. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności zaś następców prawnych Gabrieli Ziółek, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33981758
drukuj ogłoszenie