Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Puławach toczy się sprawa o stwierdzenie, że wnioskodawczyni z mocy prawa przez zasiedzenie stała się właścicielką nieruchomości działki gruntu o nr 2435/6 położonej w Kurowie przy ul. Fabrycznej 19a

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33981763
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Puławach
toczy się sprawa z wniosku Wacławy Kamińskiej, Zygmunta Nater, Zofii Nater, Teresy Celuch, Grzegorza Celuch, z udziałem Danuty Dzierżak, Stanisława Nater, Grażyny Piechoty, Elżbiety Furdal, Leszka Furdal, Anny Guz, Krzysztofa Guz, Mirosława Guz, Jerzego Guz, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Danuty Szpakowskiej, Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, Ewy Celuch, Krystyny Wróbel, Jana Kamińskiego, Agnieszki Cichockiej i Artura Sekuły o stwierdzenie, że z mocy prawa przez zasiedzenie:
? Wacława Kamińska - stała się właścicielką nieruchomości działki gruntu o numerze 2435/6 o powierzchni 0,1013 ha położonej w Kurowie przy ul. Fabrycznej 19a;
? Zofia i Zygmunt małżonkowie Nater stali się właścicielami nieruchomości działki gruntu nr 2435/4 o powierzchni 0,0268 ha położonej w Kurowie przy ul. Fabrycznej 19;
? Wacława Kamińska, Zofia i Zygmunt małżonkowie Nater stali się właścicielami nieruchomości działki gruntu - drogi dojazdowej nr 2435/3 o powierzchni 0,0138 ha położonej w Kurowie przy ul. Fabrycznej 19;
? Teresa Celuch, Grzegorz Celuch stali się właścicielami nieruchomości - działki gruntu nr 2435/5 o powierzchni 0,0123 ha położonej w Kurowie przy ul. Fabrycznej 19. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych wynikiem postępowania do udziału w sprawie w ten sposób, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do Sądu Rejonowego w Puławach i ujawnili prawo do nieruchomości, gdyż postępowanie odbędzie się bez ich udziału i Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33981763
drukuj ogłoszenie