Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Gębce - sygn. akt I Ns 735/18

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33982165
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 735/18
toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie
o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Gębce synu Fryderyka i Edyty zmarłym w dniu 29 listopada 2013 roku w Płazie ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym
w Płazie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych Włodzimierza Gębka tj. zstępnych jego dziadków (rodzeństwo jego matki Edyty Dąbek
i ojca Fryderyka Gąbka lub ich zstępni), aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i udowodnili nabycie spadku, bowiem
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".
33982165
drukuj ogłoszenie