Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości „Rem-En” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157930
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości „Rem-En" Sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Sosnowcu
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo „Rem-En" Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą
w Sosnowcu, w skład którego wchodzą wszystkie jego aktywa z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie oraz z wyłączeniem wierzytelności publicznoprawnych (w skład przedsiębiorstwa wchodzą prawo użytkowania wieczystego gruntu
o numerach KW KA1S/00042808/9 oraz KA1S/00052607/3, wyposażenie hal produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, narzędzia i urządzenia, zapasy magazynowe oraz należności).

Cena wywoławcza wynosi 1 523 238,40 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 11 lutego 2020 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/rem-en-przetarg.zip. Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr tel. 32 750-62-69, 32 733-37-46 oraz pod adresem e-mail: syndyk@tomaszbiel.pl. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 11 lutego 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

 

drukuj ogłoszenie