Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Syroce

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33982320
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Puławach
toczy się sprawa z wniosku Puławskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej z udziałem Gminy Miasta Puławy, Wiktora Tomasza Gruszczyka o
stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Syroce, synu Pawła i Anieli, nazwisko rodowe Saran, zmarłego jako bezdzietny wdowiec w dniu 28 lutego 2016 roku w Puławach, będącego na emeryturze w chwili śmierci,
ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Puławy przy ulicy Czartoryskich 23/23, w gminie Miasto Puławy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś jego następców prawnych, by w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszeń zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33982320
drukuj ogłoszenie