Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Marii Listosz

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33982396
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
toczy się postępowanie I Ns 1040/19 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyżynnej 33 w Lublinie o
stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Marii Listosz z domu Kolasa, córce Stanisława i Agnieszki Kolasa, zmarłej 19 lutego 2013 roku w Lublinie, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Lublinie przy ul. Wyżynnej 33/29.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, a zwłaszcza zstępnych dziadków macierzystych spadkodawczyni, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali tytuł swojego powołania do spadku, w przeciwnym razie zostaną pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi m.in. udział w nieruchomości przy ul. Wyżynnej 33/29, jak również zadłużenie z tytułu opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
33982396
drukuj ogłoszenie