Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Janusza Sondeja

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33982755
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny
zawiadamia, że przed tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 839/19 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Baszkiewicz o
uznanie za zmarłego JANUSZA SONDEJA, syna Jana i Czesławy z domu Nowak, urodzonego 4 grudnia 1961 r. w Stalowej Woli, ostatnio zamieszkałego w Górnie, Gm. Sokołów Małopolski, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.
W latach 1997-1999 Janusz Sondej przebywał w okolicach Warszawy, gdzie podejmował prace dorywcze. Ostatni raz Janusz Sondej kontaktował się z rodziną w 1999 r.
Wzywa się zaginionego Janusza Sondeja, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
33982755
drukuj ogłoszenie