Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedznia prawwa własności nieruchomości ppołożnej w Kamieniu

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33982746
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 472/19 z wniosku Doroty Stolarz w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Kamieniu, oznaczonej jako działka nr 2966 o pow. 0,28 ha, obr. 0001 Kamień, powstałą z pb 846 i pgr 4289/2, objętych księgą wieczystą nr RZ1Z/00130291/2.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33982746
drukuj ogłoszenie