Ogłoszenie

Prezydent Wrocławia informuje, że wywieszony został wykaz lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Podwale 17, 17a, 17b przeznaczongo do sprzedaży w trybie przetargowym.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33984926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
Pl. Nowy Targ
Osoba kontaktowa
GMINA WROCŁAW

SzczegółyPREZYDENT WROCŁAWIA
informuje,
że w dniu 13.01.2020 r. wywieszony został wykaz
lokalu użytkowego nr 1C położonego w budynku przy
ul. Podwale 17, 17a, 17b (lokal w budynku nr 17) przeznaczonego
do sprzedaży w trybie przetargowym
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski
o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pełną informację dotyczącą lokalu zawiera wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, na I piętrze
w Biurze Sprzedaży Lokali.
Wykaz dostępny jest również na stronie internetowej pod adresem
www.bip.um.wroc.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 148 Urzędu Miejskiego Wrocławia -
ul. G. Zapolskiej 4, tel. 71 777 88 92.
33984926
drukuj ogłoszenie