Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim tocczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mychów Kolonia

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33984858
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 740/19 z wniosku Jerzego Swata
o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości rolnej
położonej w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0.1000 ha, oznaczonej na mapie numerem 81, nie mającej założonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33984858
drukuj ogłoszenie