Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w SOtrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mostowwej 49

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33984893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 566/19, z wniosku Renaty Salamon, z udziałem Romana Żyły i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mostowej 49, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0964 ha, oznaczoną w rejestrze gruntów numerem 457/2, mającej urządzony zbiór złożonych dokumentów nr Zd 8302.
Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33984893
drukuj ogłoszenie