Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności neiruchhomości położonej w Pińczowie

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33984902
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KIELCACH I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym
toczy się w sprawie I Ns 131/19 postępowanie z wniosku Janusza Grudzień o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 15 grudnia 2013 r. przez Janusza Grudzień własności nieruchomości
położonej w Pińczowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 27/3 o powierzchni 0,0032 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta nr KI1P/00008378/7 oraz 27/2 o powierzchni 0,0094 ha i 28/2 o powierzchni 0,0867 ha, dla których to nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych oraz spadkobierców poprzednich właścicieli, w szczególności spadkobierców Romana Bogdańskiego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem ww. nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33984902
drukuj ogłoszenie