Ogłoszenie

W Sądzie Rejoonowym w Starachowicacch toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie położonej w Starachowicach prz ul. Południowej 9

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33985142
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W STARACHOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyI Ns 468/19
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie I Ns 468/19 toczy się postępowanie z wniosku Edwarda Sobieckiego o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Starachowicach przy ul. Południowej 9 o powierzchni 0,0598 hektara oznaczonej numerem ewidencyjnym 1878. Zgodnie z treścią wniosku samoistnym posiadaczem tej nieruchomości w okresie biegu terminu zasiedzenia była Ryszarda Krystyna Smalec córka Jana i Julianny .
Sąd wzywa właścicieli tej nieruchomości i innych zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności nieruchomości jeżeli zostanie ono udowodnione.
33985142
drukuj ogłoszenie