Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku - sygn. akt I Ns 560/18

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985065
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 560/18, z wniosku Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółki z o. o. z siedzibą w Myślenicach, z udziałem: Kazimierza Leśniaka, Jacka Koperka, Andrzeja Koperka, Władysława Koperka, Jerzego Fijała, Tadeusza Fijała, Jana Fijała, Marii Wioletty Grabowskiej, Krzysztofa Koperka, Jana Fijała, Ryszarda Prokockiego, Jana Prokockiego, Mariana Prokockiego, Bogdana Fijała, Wiesława Oramusa, Andrzeja Fijała, Krystyny Sołtys, Renaty Kotarby, Heleny Koperek, Doroty Kozdęby, Marzeny Lenart, Marii Pietrzyk, Barbary Jasek, Małgorzaty Pałys, Edyty Polewki, Dominiki Bajor, Anny Bomby, Elżbieta Anety Tomal, Sławomira Stanisława Fijała, Anny Koperek toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: Andrzeju Leśniaku s. Władysława i Anny, zmarłym w dniu 16 października 2015 r. w Borzęcie; Andrzeju Leśniaku s. Andrzeja i Joanny, zmarłym w dniu 15 lipca 2007 r. w Myślenicach; Władysławie Fijoł s. Franciszka i Zofii, zmarłym w dniu 29 lutego 1996 r. w Świątnikach Górnych; Stanisławie Koperek s. Franciszka i Zofii, zmarłym w dniu 21 czerwca 1999 r. w Myślenicach; Joannie Koperek c. Franciszka i Zofii, zmarłej w dniu 1 maja 1994 r. w Myślenicach; Józefie Koperek s. Franciszka i Zofii, zmarłym w dniu 7 sierpnia 2010 r. w Brzączowicach; Tadeuszu Koperek s. Józefa i Anny, zmarłym w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Myślenicach; Wiktorii Fijał, zmarłej w dniu 26 marca 1970 r. w Polance; Józefie Fijał s. Jana i Wiktorii, zmarłym w dniu 1 lutego 1976 r. w Myślenicach; Marianie Fijał s. Jana i Wiktorii, zmarłym w dniu 20 maja 1986 r. w Polance; Annie Prokockiej c. Jana i Wiktorii, zmarłej w dniu 8 listopada 1996 r. w Jaworniku; Zdzisławie Fijał s. Józefa i Salomei, zmarłym w dniu 30 marca 2000 r. w Krakowie; Józefie Fijał s. Józefa i Salomei, zmarłym w dniu 3 stycznia 2013 r. w Myślenicach; Marii Oramus c. Józefa i Salomei, zmarłej w dniu 31 października 2007 r. w Myślenicach; Janie Fijał s. Jana i Wiktorii, zmarłym w dniu 21 maja 2001 w Myślenicach.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Myślenicach i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli zostanie ono stwierdzone.
33985065
drukuj ogłoszenie