Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonej w Szaflarach - sygn. akt I Ns 1113/12

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985085
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1113/12 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Kosa i Barbary Rzepy-Kos o zasiedzenie nieruchomości położonej w Szaflarach oznaczonej jako działka ewid. nr 8517/4 o pow. 0,5395 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33985085
drukuj ogłoszenie