Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985316
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody 8/12
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Gdańsku

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10, 49 i 61 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.),
Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,
że na wniosek z dnia 16.12.2019r., uzup. w dniu 10.01.2020r., złożony przez Pana Macieja Berendt, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie:
1.wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn:
"Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD80 MPZP 1506) wraz infrastrukturą towarzyszącą do obsługi terenów magazynowych na działkach budowlanych oznaczonych numerami 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 260/5 obr. 0301s, Gdańsk"
zlokalizowanej na terenie nieruchomości:
1.1. wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi gminnej: dz. 147, 146/3 (z podziału dz. 146/1), 142/3 (z podziału dz. 142/1), 145/1 (z podziału dz. 145) obr. 0116 Gdańsk, dz. 292/3, dz. 231/9 (z podziału dz. 231/1), 231/11 (z podziału dz. 231/2), 231/13 (z podziału dz. 231/4), 231/15 (z podziału dz. 231/6), 231/17 (z podziału dz. 231/7), 231/19 ( z podziału dz. 231/8), 230/5 (z podziału dz. 230/1 obr. 0301s Gdańsk,
1.2. wykaz działek poza linią pasa drogowego, a objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej: dz. 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 48/3 obr. 009 Pruszcz Gdański, dz. 231/18 obr. 301s z podziału dz. 231/7 obr. 301s,dz. 231/14 obr. 301s z podziału dz. 231/4 obr. 301s, dz. 231/12 obr. 301s z podziału dz. 231/2 obr. 301s, dz. 145/2 z podziału dz. 145 obr. 0116 Gdańsk.
2. zatwierdzenia podziału nieruchomości:
położonych w Gdańsku, dz. nr : 142/1 obr. 0116 na 142/3 i 142/4 obr. 0116, dz. nr: 146/1 obr. 0116 na 146/3 i 146/4 obr. 0116, dz. nr: 145 obr. 0116 na dz. 145/1 i 145/2 obr. 0116, dz. nr: 231/1 obr. 301s na dz. 231/9 i 231/10 obr. 301s, dz. nr: 231/2 na dz. 231/11 i 231/12 obr. 0301s, dz. nr: 231/4 obr. 0301s na dz. 231/13 i 231/14 obr. 0301s, dz. nr: 231/6 na dz. 231/15 i 231/16 obr. 0301s, dz. nr: 231/7 obr. 0301s na dz. 231/17 i 231/18 obr. 0301s, dz. nr: 231/8 obr. 0301s na dz. 231/19 i 231/20 obr. 0301s, dz. nr: 230/1 obr. 0301s na dz. 230/5 i 230/6 obr. 0301s.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 460 - poniedziałek 8,00 - 16,00, środa 8,00 - 17,00, czwartek 8,00-9,00 i 14,00-16,00, piątek 8,00 - 15,00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwie poczty, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
33985316
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: