Ogłoszenie

Prezydent Miasta Lubina informuje o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985392
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-300 Lubin
Ulica
Kilińskiego 10
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
P R E Z Y D E N T A M I A S T A L U B I N A
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), Prezydent Miasta Lubina informuje o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią programu wraz z jego uzasadnieniem i podsumowaniem. Wskazane dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, pokój nr 200, w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie w folderze Plany i programy (www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl).
33985392
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: