Ogłoszenie

Postanowienie w sprawie I Ns 1223/19 na złożenie do depozytu sądowego tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Marii i Mikołaja Urbańskich.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
PL. SŁOWIAŃSKI 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyReferendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział I Cywilny,
w sprawie I Ns 1223/19 wydał
postanowienie z dnia 7 grudnia 2019 roku, w którym zezwolił wnioskodawczyni Zofii Lechockiej na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze kwoty 2,00 zł (dwa złote 00/100) tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Marii i Mikołaja Urbańskich,
obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawczyni oraz Wiktora Lechockiego, położoną w miejscowości Przybymierz, opisaną w księdze wieczystej Kw. Nr ZG1E/00009020/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Wnioskodawczyni wskazała, że nie jest w stanie ustalić miejsca pobytu osób, na rzecz których widnieje wpis i nie zna również ewentualnych spadkobierców tych osób.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się spadkobierców Marii Urbańskiej oraz spadkobierców Mikołaja Urbańskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33985215
drukuj ogłoszenie