Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Pluta

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985939
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt w sprawie I Ns 747/19/P z wniosku Tomasza Waleriańczyka z udziałem Józefa Łyska, Piotra Łyska, Marii Łysek, Józefy Łysek, Piotra Łyska, Macieja Łyska, Genowefy Natkaniec, Janiny Wiśniowskiej, Danuty Prochwicz, Marii Urbańczyk, Krystyny Zorek, Bogdana Bombki, Marka Korzuchowicza, Krzysztofa Wójcika, Bogdana Wójcika, Józefa Salacha, Józefy Salach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Pluta, córce Józefa i Anny Łysek (z domu Ciepiel), urodzonej w dniu 18 marca 1929 roku w Polsce, zmarłej w dniu 31 maja 2019 roku w Krakowie i tam ostatnio stale zamieszkałej, będącej w dniu śmierci osobą rozwiedzioną.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33985939
drukuj ogłoszenie