Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Prągniku Czerwonym

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33985935
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie VI Ns 682/18/S z wniosku Lesławy Czarcińskiej i Marka Czarcińskiego przy uczestnictwie Patrycji Piórkowskiej - kuratora spadku po Löblu Landesdorferze, Aronie Landesdorferze i Jakubie Landesdorferze, Dianę Bachner, Sandrine Bachner i Eve-Heloise Bachner o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Lesławę Czarcińską i Marka Czarcińskiego z dniem 26 kwietnia 2007 roku własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 383/16, obr. 22 objętej Iwh 1076 Prądnik Czerwony, oraz własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 383/17 objętej Iwh 1084 Prądnik Czerwony.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Spryncę (Sprincę) z Kleizellerów Landesdorferową, Chaima Landesdorfera, Rozalię z Landesdorferów Fisehgrundową, Mirę z Landesdorferów Aleksandrowiczową, Jakuba Landesdorfera, Arona Landesdorfera, Deborę z Landesdorferów Melzerową, Etlę Feiglę z Landesdorferów Monderową, Salomona Landesdorfera, Cecylię z Landesdorferów Taffelową, Bertę z Landesdorferów Lewkowiczową, Löbla Landesdorfera, Józefa Landesdorfera, Helenę z Landesdorferów Bertramową, Gustę z Landesdorferów Schwarzową, Marię Landesdorfer, Jakuba Landesdorfera syna Leona, Ferdynanda Landesdorfera, Hirscha Landesdorfera, Reginę Garfunkel, Jakóba Tobiasza Lewkowicza, Felicję Perlberger, Sabinę Diamant, Ferdynanda Lewkowicza i Antoninę z Lewkowiczów Düntuchową, lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali przysługujące im prawo własności tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może dojść do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33985935
drukuj ogłoszenie