Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się sprawa o stwierdzenei zasiedznia roku własności neiruchomości położonej w Płocku

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33986081
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się sprawa I Ns 622/18 z wniosku Wiesława Sławomira Flak z udziałem Zbigniewa Flaka
o stwierdzenie zasiedzenia przez Tadeusza Flak oraz Annę Flak z dniem 19 marca 1987 roku własności nieruchomości
oznaczonej numerem działek: 1891 o pow. 0,0176 i 1892/2 o pow. 0,0345 położonych w Płocku przy ul. Tartacznej, obręb Radziwie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33986081
drukuj ogłoszenie