Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Kutnie toczy się postępowanie o stiwerdzneia zasiedznai nieruchomości położonej w Pniewie obręb 28

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33986135
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem pod sygnaturą akt I Ns 408/19 toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Jabłońskiej
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
- działki numer 318, położonej w jednostce rejestrowej G.159, obrębie 28 Pniewo, jednostce ewidencyjnej Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie, o powierzchni 3.05 hektara, dla której nie są prowadzone dane hipoteczne.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33986135
drukuj ogłoszenie