Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Wandzie Dedeszko-Wiercińskiej, zm. 05.10.1998 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33984790
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 95/19 toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Dedeszko-Wiercińskiej, córce Władysława i Ireny, urodzonej w dniu 29.11.1923 roku w miejscowości Głęboczek, zmarłej dnia 05.10.1998 roku w Warszawie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 50/54 m. 35.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33984790
drukuj ogłoszenie