Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Spytkowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158087
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 383/19 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Macha, Teresy Mach, Bronisława Macha o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Spytkowicach oznaczonych jako działki ewid. nr 4004/19, 4077/17, 4079/13, 4050/1, 4066/30, 4031/3, 4015/2, 4034 i udziału 1/2 części w dz. ewid. nr 4075/5 oraz dz. ewid. nr 4063, 4066/25, 4066/14, 4004/15, 4077/10, 4075/4, 4046/2.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Jana Szeligę, Mariana Szeligę, Ludwika Szeligę, Genowefę Kowalczyk, Stanisławę Dudę, Annę Dudę, Rozalię Niedźwiedź, Szymona Miśkowiec, Zofię Miśkowiec, Ludwika Szczyptę, Magdalenę Szczyptę, Marię Kubińską, Zofię Twaróg, Annę Szeligę - bądź ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.

SSR Krystyna Morawa-Fryźlewicz

drukuj ogłoszenie