Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w sprawie I Ns 1107/19 sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 441,47 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33987179
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 1107/19 Sąd zezwolił wnioskodawcy Gminie Białystok na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, kwoty 441,47 zł (czterysta czterdzieści jeden złotych czterdzieści siedem groszy) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 października 2019 r. (nr DSK-VFII.6833.78.2019) w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przysługującą Sabinie Kołodko 1/2 część udziału w wysokości 4850/2112791 w prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,0497 ha, położonej w Białymstoku, obręb 19 Skorupy, oznaczonej numerem 1351/6, z zastrzeżeniem, że wymieniona wyżej kwota ma zostać wypłacona osobom, które wylegitymują się tytułem własności do wskazanego udziału w nieruchomości. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33987179
drukuj ogłoszenie