Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płoocku toczy się postępowanie o nabycie w drodze zasiedznia własności części neiruchomości zabudowanje położonej w Płocku obręb Śródmieście

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33987562
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 124/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Płock o nabycie przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Płocku, obręb geodezyjny 0008 - Śródmieście, ul. Kazimierza Wielkiego 12, o numerze ewidencyjnym 426, która nie ma urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
sędzia Małgorzata Gosławska
33987562
drukuj ogłoszenie