Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza,że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Marii Orwat

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987462
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tutejszym Sądzie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 762/19 toczy się postępowanie z wniosku Anny Klimeckiej-Mania przy udziale Gminy Miasta Poznań
o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Marii Orwat z domu Pietruszyńskiej,
zmarłej dnia 4 maja 2019 r. w Poznaniu na osiedlu Oświecenia 33/8, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu, rozwiedzionej, z zawodu będącej technikiem gastronomem. W skład spadku wchodzi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położnego w Poznaniu na osiedlu Oświecenia 33/8. Sąd wzywa spadkobierców Zofii Marii Orwat, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do I Wydziału Cywilnego do sprawy I Ns 762/19 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Zofii Marii Orwat, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33987462
drukuj ogłoszenie