Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Podoline (obecnie w Wapnie, ul. Sportowa 23).

wielkopolskie, Wągrowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988141
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-100 Wągrowiec
Ulica
Kościuszki 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNYSĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 377/19
OGŁOSZENIE
"Przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu, w sprawie o sygn. I Ns 377/19, toczy się postępowanie z wniosku Ewy Mirr o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Podolinie (obecnie w Wapnie, ul. Sportowa 23), o pow. 0,9569 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadził księgę wieczystą dawną Podolin Tom II karta 37. W księdze wieczystej, jako współwłaściciele ujawnieni są: Maria (Marianna) Kaczmarek, córka Franciszka i Marii oraz Maria (Marianna) Nowakowska, córka Józefa i Anny, każda z nich w połowie. Marianna Nowakowska zmarła dnia 12 października 1973 r. w Wapnie.
Marianna Kaczmarek zmarła 11 września 1993 r. w Wągrowcu. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców zmarłych Marianny Nowakowskiej i Marianny Kaczmarek, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, w przypadku jego wykazania."
/-/ Asesor sądowy
Michał Kuchnicki
33988141
drukuj ogłoszenie