Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ogorzelczynie.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987899
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Turku w Wydziale I Cywilnym
w sprawie sygn. akt I Ns 467/19 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Graczyka przy udziale Marcina Hejny, Sylwii Szkudlarek, Klary Żerkowskiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Ogorzelczynie, gmina Tuliszków, o powierzchni 3,9100 ha, oznaczonej numerami geodezyjnymi 260 i 536, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione bądź ich następców prawnych, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33987899
drukuj ogłoszenie