Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987903
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Turku w Wydziale I Cywilnym w sprawie
sygn. akt I Ns 602/19 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Gołdyki, Szymona Gołdyki przy udziale Witolda Miszczaka o zasiedzenie nieruchomości położonych w miejscowości Cisew, gmina Turek, oznaczonych numerami geodezyjnymi 750 i 713 o łącznej powierzchni 1,0900 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione bądź ich następców prawnych, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33987903
drukuj ogłoszenie