Ogłoszenie

Informacja o planowanym brakowaniu (niszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w zlikwidowanym w 2006 roku Szpitalu Sióstr Elżbietanek

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987902
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Plac Bankowy
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

SzczegółyArchiwum zakładowe Urzędu m.st. Warszawy informuje, że na podstawie art. 29.2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U.2019.1127 j.t), § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz § 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz.U.2019.553.j.t) planowane jest brakowanie (niszczenie) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w zlikwidowanym w 2006 r. Szpitalu Sióstr Elżbietanek przy ul. Goszczyńskiego 1 na oddziałach, szpitalnych w latach:
Chirurgia 1991-1999
Gastrologia 1991-1994
Kardiologia 1995-1999
Wewnętrzny 1994-1999
Osoby zainteresowane odbiorem własnej dokumentacji medycznej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22/443-26-75 lub przesłanie informacji w tej sprawie na adres e-mailowy: archiwum@um.warszawa.plw terminie do 30.06.2020 r.
Dokumentacja będzie wydawana w uzgodnionym telefonicznie lub mailowo terminie za okazaniem dowodu tożsamości lub stosownego upoważnienia.
33987902
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: