Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Irenie Pietrzykowskiej, zm. 02.06.2016 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 503/18 toczy się z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Platynowa 8" sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Pietrzykowskiej, córce Stefana i Grażyny (z d. Krippendorf), ur. 21.09.1929 roku w Warszawie, zmarłej dnia 2.06.2016 roku w Warszawie i ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie, ul. Platynowa 8 m. 27. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu spadkowym.
33987994
drukuj ogłoszenie