Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Edwardzie Kordku, zm. 01.06.2018 r.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33987998
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 313/19 toczy się z wniosku Grzegorza Wrońskiego z udziałem Barbary Wrońskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Kordku, synu Jana i Franciszki, urodzonym 15 grudnia 1929 r. w Truskawiu, zmarłym 1 czerwca 2018 r. w Dąbrowie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Broniewskiego 91 m. 233. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33987998
drukuj ogłoszenie