Ogłoszenie

W postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Sąd zezwolił Gminie Izabelin na złożenie depozytu sądowego.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988008
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 391/18, Sąd zezwolił Gminie Izabelin na złożenie do depozytu sądowego kwoty 138,38 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) tytułem odszkodowania stwierdzonego w decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego z 22 maja 2018 r., znak GM.Z0.683.3.45B.2014.MW, za nabycie przez Gminę Izabelin własności części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1732/2, o pow. 0,0028 ha, z obrębu Laski, gm. Izabelin. Uprawnieni do odbioru depozytu są współwłaściciele części opisanej wyżej nieruchomości przypadającego zmarłym Franciszkowi Klimkowi w wysokości 9,79 zł, Józefie Klimek w wysokości 58,75 zł, Mieczysławowi Klimkowi w wysokości 11,75 zł, Stefanowi Klimkowi w wysokości 9,97 zł, Mariannie Szulc w wysokości 9,79 zł, Helenie Wójcik w wysokości 11,75 zł, Annie Wrzosek w wysokości 11,75 zł, Stanisławowi Wrzoskowi w wysokości 11,75 zł i Zofii Kaczmarek w wysokości 3,26 zł, po wykazaniu następstwa prawnego po spadkodawcach. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt.
33988008
drukuj ogłoszenie