Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nocznickiego.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988011
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym, sygnatura akt I Ns 392/18, toczy się postępowanie z wniosku Agencji Kapitałowo- Rozliczeniowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Stołecznego Warszawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nocznickiego, stanowiącej działki ewidencyjne numer 83, 85, 87, 91, 94 z obrębu ewidencyjnego nr 7-11-08 dzielnicy Bielany, dla których nie jest sporządzona księga wieczysta.
Sąd wzywa, aby właściciel i jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33988011
drukuj ogłoszenie