Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Zdzięsławicach gm. Michałowice.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988262
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 236/19/S toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Nowaka o zasiedzenie nieruchomości obejmującej działkę nr 303/1, położonej w Zdzięsławicach, gmina Michałowice. Nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu wnioskodawcy.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33988262
drukuj ogłoszenie