Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Edmunda i Marię małżonków Janiak własności nieruchomości położonej w Krotoszynie

wielkopolskie, Krotoszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-700 Krotoszyn
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KROTOSZYNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krotoszynie - I Wydziałem Cywilnym
pod sygnaturą akt I Ns 518/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Edmunda i Marię małżonków Janiak własności nieruchomości położonej w Krotoszynie o powierzchni 0,0241 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 932, dla której prowadzona jest dawna księga wieczysta - Krotoszyn karta 372, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Andrzeja Kukiełczyńskiego oraz Jadwigi Kukiełczyńskiej z domu Pługowska.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Andrzeja Kukiełczyńskiego oraz Jadwigi Kukiełczyńskiej z domu Pługowska, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem skutkiem niedopełnienia tego obowiązku może być pominięcie zainteresowanego w postępowaniu, a Sąd uwzględni wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, o ile zajdą ku temu ustawowe przesłanki.
33988305
drukuj ogłoszenie