Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Leopoldzie Stankowskim

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988396
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
pod sygn. akt I Ns 440/19/N toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o
stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Leopoldzie Stankowskim synu Antoniego i Ewy, urodzonym 10 grudnia 1976 roku w Krakowie, którego zwłoki znaleziono 27 września 2017 roku.
Spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności krewnych Rafała Stankowskiego: zstępnych, rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa, wujków, ciotki, stryjów i ich zstępnych, ażeby zgłosili swój udział w sprawie w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego orzeczenia, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33988396
drukuj ogłoszenie