Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Ciche, gminie Czarny Dunajec

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988408
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły



W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, Wydział I Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 1291/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Krupy o
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Ciche, gminie Czarny Dunajec,
oznaczonej jako działki ewid. nr 2535/1 o pow. 0,0373 ha, 2772/2 o pow. 0,0553 ha, 3301/1 o pow. 0,0609 ha, 3305/2 o pow. 0,0968 ha, 3591/1 o pow. 0,0923 ha, 3592/1 o pow. 0,0345 ha, 3593/30 o pow. 0,0580 ha, 3594/1 o pow. 0,0257 ha, 3595/1 o pow. 0,0430 ha, 3596/1 o pow. 0,0400 ha, 3597/2 o pow. 0,0194 ha, 3598/3 o pow. 0,0264 ha, 3600/1 o pow. 0,0619 ha, 3601/1 o pow. 0,0896 ha, 3609/3 o pow. 0,0804 ha, 3614/1 o pow. 0,0052 ha, 3615/2 o pow. 0,0578 ha, 3637/2 o pow. 0,0183 ha, 3638/2 o pow. 0,0660 ha, 3639/2 o pow. 0,0247 ha, 3887/2 o pow. 0,0712 ha, 4026/1 o pow. 0,2265 ha, 6228/2 o pow. 0,0580 ha, 6234/2 o pow. 0,0650 ha, 6237/2 o pow. 0,0594 ha, 6238/2 o pow. 0,0832 ha, 3243/2 o pow. 0,0648 ha, 6248/1 o pow. 0,0981 ha, 6253/1 o pow. 0,0583 ha, 6375/4 o pow. 0,0493 ha, 6375/7 o pow. 0,3194 ha, 6669/2 o pow. 0,0918 ha, 7149/2 o pow. 0,0144 ha, 7150/2 o pow. 0,01918 ha, 7151/2 o pow. 0,0478 ha, 7152/2 o pow. 0,1344 ha, 7154/4 o pow. 0,1202 ha, 7155 o pow. 0,0316 ha, 7158/2 o pow. 0,0520 ha, 7159/2 o pow. 0,012 ha, 7159/5 o pow. 0,0255 ha, 7163/2 o pow. 0,0319 ha, 7165/1 o pow. 0,0087 ha, 18107/139 o pow. 0,0086 ha, 18349 o pow. 0,0067 ha, 18616 o pow. 0,0149 ha, 18617 o pow. 0,0169 ha o łącznej powierzchni 2,9469 ha, objętych AWZ nr 2179/79, oraz dz. ewid. nr 18618 o pow. 0,0570 ha powstałej z części p. bud. 921 - Lwh 1101 i dz. ewid. nr 6675/2 o pow. 0,0083 ha powstałej z części p. gr. 6675 - Lwh 1056.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycia prawa własności na rzecz Stanisława Krupy, s. Jana i Albiny, jeżeli zostanie ono wykazane.
33988408
drukuj ogłoszenie