Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie uwłaszczenia lub zasiedzenia nieruchomości położonej w Nawojowej Górze (gm. Krzeszowice)

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988708
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 207/18/K toczy się
postępowanie z wniosku Anny Paździerkiewicz przy uczestnictwie Krystyny Ziarkowskiej i in. o stwierdzenie uwłaszczenia lub zasiedzenia nieruchomości
składającej się z działki nr 803 o pow. 0,38 ha położonej w Nawojowej Górze (gm. Krzeszowice) odpowiadającej parcelom l.kat. 2202/1, 2202/2 i 2209/1, objętym wykazem hipotecznym Lwh 891 i 871.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Jana Stępnia i Marii Stępień z domu Kłeczek, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności wskazanej nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33988708
drukuj ogłoszenie