Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Piekielniku - sygn. akt I Ns 1254/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988719
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny
pod sygn. akt I Ns 1254/19 toczy się
postępowanie z wniosku Władysława Szczerby o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Piekielniku, gmina Czarny Dunajec,
składającej się z działek ewid. nr: 5722/1, 5769, 7204/56, 7204/90, 7206, 7224, 7239, 7272, 7217/3, 7234/1, 7255/2, 7219, 7305, 7324, 7308/2, 7313/3, 7342/2, 7379/1, 7377/1, 7380/1, 7380/5, 7479/26, 7479/27, 7479/11, 7479/68, 7497/1, 7502, 7522/1, 7542/5, 7543/16, 7543/31, 7565, 7566/3, 7481/15 o łącznej pow. 1,8389 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Ignacego Czyż s. Franciszka, Antoniego Kulasiaka ze Szczerbów, Marię z Tylczaków Klimek bądź ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33988719
drukuj ogłoszenie