Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy postępowanie o nabycie spadku po Marii Annie dwojga imion Walas-Mikołajczyk, zm. 30.11.2016 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1324/19/K toczy się sprawa z wniosku Bonawentury Pałuckiej przy uczestnictwie Wiesławy Dybały, Grażyny Palki, Danuty Kunowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Annie dwojga imion Walas-Mikołajczyk z domu Sierz. Spadkodawca Maria Walas-Mikołajczyk, córka Wojciecha i Zofii urodzona dnia 6.9.1923 r. w Krakowie i tam ostatnio zamieszkała, zmarła w dniu 30.11.2016 r. w Krakowie.
W związku z powyższym, wzywa się zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Marii Walas-Mikołajczyk, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33988891
drukuj ogłoszenie