Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. I Ns 430/19, toczy się postępowanie z wniosku Stefana Szyszkowicza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988397
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. I Ns 430/19,
toczy się postępowanie z wniosku Stefana Szyszkowicza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 935/2 o pow. 0,0160 ha, jednostka ewidencyjna 121108-2 Łapsze Niżne, obręb nr 0003 Kacwin z dniem 1 stycznia 2017 r.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Agnieszkę Szyszkowicz, Juliana Gabora, Aleksandra Dunka s. Aleksandra, Ludwika Gabora, Mariana Gabora lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Stefana Szyszkowicza s. Wojciecha i Anny, jeżeli zostanie ono wykazane.
33988397
drukuj ogłoszenie