Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Laskowcu, gm. Zambrów

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33988794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-300 Zambrów
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 56
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZAMBROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyWnioskodawca Albert Tomasz Mierzejewski Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 12/20
W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 12/20 z wniosku Alberta Tomasza Mierzejewskiego toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 530, 531, 532, 533, 543 o powierzchni 2,7760 ha, położonych w Nowym Laskowcu, gmina Zambrów, powiat zambrowski.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33988794
drukuj ogłoszenie